Badania obrazowe

Szeroki zakres badań obrazowych – Badania USG / USG Doppler. Badania RTG.

Pracownie Diagnostyki Obrazowej POLIMED w Przychodni na os. Piastów 40 w Krakowie.

Pracownia USG / USG Doppler
szeroki zakres badań ultrasonograficznych (USG tkanek miękkich, USG żył i tętnic)

Pracownia RTG
zdjęcia RTG ogólnodiagnostyczne (zdjęcia kostno-stawowe, zdjęcia w obrębie klatki piersiowej i czaszki, zdjęcia przeglądowe)

 

Badania bezpłatne wykonywane są Pacjentom kierowanym przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego podmiotów mających podpisaną umowę na badania obrazowe z POLIMED.

Wykonujemy również badania odpłatnie.

Szczegółowa informacja:  12 681-16-80

Facebook