e-rejestracja

Zasady korzystania z systemu rejestracji przez e-mail w Przychodniach POLIMED.

Wszyscy Pacjenci POLIMED, niezależnie od możliwości rejestracji na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, mają dodatkową możliwość zarejestrowania się do wybranej Poradni drogą elektroniczną.

Rejestracja elektroniczna odbywa się pod adresem e-mail rejestracja@polimed.pl lub poprzez system eRejestracja online

W treści e-maila należy podać:
◾ imię i nazwisko Pacjenta
◾ PESEL
◾ adres
◾ nazwę Poradni (aby zarejestrować się do wybranego lekarza należy wpisać jego nazwisko)
◾ rozpoznanie
◾ datę wydania skierowania
◾ informację czy wizyta w poradni jest pierwszorazowa, czy jest kontynuacją leczenia
◾ proponowany termin
◾ numer telefon

UWAGA:
1. Czas odpowiedzi na e-mail z potwierdzeniem rejestracji wynosi do 3 dni roboczych.
2. Ostateczny termin wizyty wyznaczany jest na podstawie list oczekujących na dane świadczenie prowadzonych w Przychodniach POLIMED.
3. Pacjenci mogą rejestrować się wyłącznie na jeden termin do danej Poradni.
4. W dniu umówionej wizyty Pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni, nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną.
5. Pacjent, który zgłasza się po raz pierwszy do Poradni, musi zgłosić się do Rejestracji w celu założenia kartoteki. Pacjent musi okazać skierowanie do Poradni.

Facebook