Certyfikat ISO

W Przychodniach POLIMED w 2008 roku został skutecznie wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Od 2014 roku w Przychodniach POLIMED jest stosowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

polimed certyfikat zsz jakosc srodowisko

Dodatkowo w 2014 roku w Przychodniach POLIMED został wdrożony System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami norm PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.

polimed certyfikat system zarzadzania bhp ohsas