Rehabilitacja osób z SM

Specjalistyczna rehabilitacja osób chorych na Stwardnienie Rozsiane SM.

W Ośrodku Dziennym Rehabilitacji POLIMED na os. Krakowiaków 43 w Krakowie, w ramach kontraktu z NFZ, prowadzimy kompleksową rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Przyjmujemy pacjentów na podstawie skierowania od:
– lekarza oddziału neurologii
– lekarza poradni neurologicznej
– lekarza oddziału stacjonarnego rehabilitacji neurologicznej

Na skierowaniu należy napisać „ośrodek dzienny rehabilitacji” oraz wpisać w miejscu rozpoznania kod ICD-10 choroby G35.

Pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przyjmowane są na rehabilitację poza kolejnością.

Rehabilitacja ma pomóc pacjentom w problemach ruchowych takich jak osłabienie mięśniowe (niedowład), wzmożona reakcja mięśni na rozciąganie (spastyczność), zaburzenia równowagi, ataksja, dyzartria, męczliwość, ograniczenie ruchomości w stawach, bóle i zaburzenia mikcji.

W Ośrodku przyjmujemy sposób terapii opartej na zadaniach z elementami treningu kondycyjnego ukierunkowanego indywidualnie. Wykonujemy z pacjentami kinezyterapię metodą PNF i NDT Bobath. Ponadto kinezyterapia obejmuje ćwiczenia bierne, czynne, koordynacyjne, równoważne (biofeedback), ćwiczenia Frenkla, ćwiczenia manualne oraz trening chodu. Uzupełnieniem kinezyterapii są zabiegi fizykoterapeutyczne obejmujące m.in. magnetoterapię, magnetostymulację, elektrostymulację, krioterapię i laseroterapię. W zależności od stopnia nasilenia dolegliwości proponowany czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni.

Metody rehabilitacji w leczeniu SM

Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów obejmuje lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, magistrów i techników fizjoterapii, psychologa i logopedę. W miejscu wykonywania świadczeń zapewniamy pacjentom specjalistyczne konsultacje neurologa i ortopedy.

Jako rezultat przyjętych zabiegów kinezy- i fizykoterapeutycznych pacjenci odczują poprawę lokomocji, zwiększenie siły mięśniowej, zmniejszenie spastyczności, poprawę koordynacji ruchowej i koncentracji, a w efekcie odczucie poprawy jakości życia.

 

Świadczenia wykonywane są bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ, osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Oferujemy również zabiegi odpłatne – rehabilitacja cennik

Szczegółowa informacja: 12 644-12-36 wew. 101 lub 572-407-302

Warto przeczytać:
Światowy Dzień SM 2020 – SM. Więzi, kontakty, relacje – serwis specjalny PTSR
Dieta w SM – zalecenia dietetyczne dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
Odzyskane ręce i nogi – artykuł o efektach naszej pracy
Ruch pozwala utrzymać sprawność – rozmowa z mgr Łukaszem Majewskim

REHABILITACJA

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczeń rehabilitacyjnych dostępnych dla naszych Pacjentów.

Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja narządu ruchu w stanach pourazowych oraz przed i po zab...

Więcej

Rehabilitacja po mastektomii

Kompleksowa rehabilitacja pooperacyjna  Pań po mastektomii – ...

Więcej

Rehabilitacja osób z SM

Specjalistyczna rehabilitacja osób chorych na Stwardnienie Rozsiane ...

Więcej

Warsztaty Rehabilitacja piersi

Specjalistyczne warsztaty dla Pacjentów przed i po zabiegach operacyj...

Więcej

NASZE USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej i badań diagnostycznych dostępnych w Przychodniach POLIMED.

Chirurgia

Konsultacje chirurgiczne, leczenie i zabiegi z zakresu chirurgii ogól...

Więcej

Ortopedia

Konsultacje ortopedyczne, leczenie i zabiegi z zakresu ortopedii. W Po...

Więcej

Neurologia

Leczenie zaburzeń i chorób układu nerwowego. Konsultacje neurologic...

Więcej

Logopedia

Kompleksowa pomoc logopedy – konsultacja, diagnoza i terapia. W ...

Więcej

Rehabilitacja

Kompleksowa rehabilitacja pod opieką doświadczonych fizjoterapeutów...

Więcej

Badania USG

Badania USG – szeroki zakres badań. USG Doppler. W Pracowni US...

Więcej
Facebook